Sesniki sild

Project Description

Sesniki olemasoleva silla kandevõime hinnang ja tugevdamise tööprojekt.

Project Details

Riigi Kinnisvara AS
SIllad ja viaduktid
Pikkus 30m , avade mõõdud: 1x30 m

Sharing